...

За мен

Притежавам магистърска степен по Психология към ПУ „Паисий Хилендарски”,
завършила съм още Социални дейности към „Бургаски свободен университет”,
Публична администрация към „Бургаски свободен университет” и
Психология на управлението към ПУ „Паисий Хилендарски”.
Сертифициран хипнотерапевт съм към „Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия”.

Квалификации:

  • Въвличане на клиента в когнитивно-поведенчески модел.
  • Психотерапия: Психодинамика, Психодрама, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт-терапия
  • Сертифицирано обучение: Фамилна и брачна терапия
  • Сертифицирано обучение: Игрова терапия (специализирано за работа с деца)
  • Участие в множество стажове и обучения в различни терапевтични модалности някои, от които свързани с обучение за работа с психични разстройства, работа с деца и тийнейджъри както и различни семинари.