...

Изследвания

Извършвам психологични изследвания на деца и възрастни, за явяване пред ТЕЛК комисии, съдебно-психологична експертиза, както и психологични становища в полза на различни държавни институции.

  • Психологическо изследване за ТЕЛК:

    Изследването включва работа с тестови методики в рамките на 60 минути/, обработка на резултатите и предоставяне на готовото психологическо изследване. Изследването се предоставя на клиента до 2 работни дни, в писмен вид в 2 екземпляра.
    Цена на психологическото изследване за ТЕЛК: 80лв.

  • Съдебно-психологически експертизи и становища:

    Разговор – беседа и работа с тестови методики в рамките на 60 минути, обработка на получените резултати и предоставяне на клиента на готовата експертиза или становище. Експертизите-становища се предоставят на клиента до 2 работни дни, в писмен вид в 2 екземпляра.
    Цена на съдебно-психологическите експертизи и становища: 120 лв.