...

Терапии

Индивидуалната психо и/или хипнотерапия ви помага да се справите с ваш личен или личностен проблем проблем, заболяване, търсене, да повишите познанието за вас самите и да си откриете ресурс, за който не сте подозирали и с който да се справяте занапред с предизвикателствата на живота.

Хипнотерапевтът не предписва медикаменти, защото той не работи за потискане на проблема, а за неговото отстраняване. Ако има такава необходимост, той може да ви насочи към специалистите в конкретната област, като психиатър, невролог и др. Понякога може да ви насочи за конкретен вид изследвания, които биха могли да са свързани с вашия проблем.

Целта на индивидуалната терапия е да постигнем разбиране на вътрешния ви свят, както и осъзнаване на начина, по който функционирате във външния свят. Целта също е насочена към подпомагането при разрешаване на проблема, заради който сте потърсили помощ от психолог-хипнотерапевт.

Понякога посещението може да бъде еднократно като консултация или дългосрочно като психотерапевтичен процес. В първият случай се касае по-скоро за търсене на насока или намиране на отговор за конкретен проблем. Във вторият случай говорим за терапия, която се провежда във времето с цел е повлияване и премахване на проблема.

Индивидуалната терапия е път, предизвикателство и възможност за освобождаване от негативни модели на поведение. Моментът, в който човек решава да започне терапия е ключов - счита се, че това е най-трудната стъпка, но и най-важната такава. Индивидуалната терапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем. Всяка една такава сесия е с продължителност около 60 минути или един астрономически час.

Индивидуална терапия се провежда в едно защитено пространство, в което основното правило е конфиденциалност и свободно споделяне. С други думи казано, това е мястото, на което можете да бъдете себе си без притеснение. Да изразявате своите чувства, емоции, спомени, мисли, страхове и съмнения.

Терапевтичният процес е различен и зависи както от човека, така и от конкретната проблематика. Най-важното е готовността ви да сътрудничите и изскреното ви желание за промяна. Терапевтът ви придружава в процеса на споделяне и промяна, като използва терапевтичният си опит - методи и техники, с които подпомага този процес във всеки един момент.

Семейната терапия е форма на психотерапия, известна още като фамилно или брачно консултиране, при която фокусът пада върху семейството.

Под семейство се разбира хора свързани по между си с роднински връзки, както и други близки.

Семейната терапия разглежда и консултира взаимоотношенията между съпрузи, родители и деца, прародители и деца, близки и по-далечни роднини и близки приятели.

Всяко семейство по своята същност е едно малко и уникално общество и като всяко общество има своите периоди на трудности, проблеми и кризи. Тези трудности и проблеми могат да бъдат породени от най-различни причини. Това води до усещането за голямо напрежение, до конфликти във взаимоотношенията и неразбирателство между семейните членове, до чувство за неудовлетвореност, безпомощност, самотност, понякога до отчаяние и голяма болка.

Аз съдействам на семейството или на неговите отделни членове да изследват и изразят свободно своите мисли и емоции, мнения и желания. Така всеки би могъл по-лесно да разбере и осмисли своите преживявания и поведения. С помощта на семейните консултации се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството. Обикновено семейната терапия се провежда с всички членове на семейството или с колкото е възможно повече членове, но е възможно всеки един член да посещава индивидуални сесии.

Семейната консултация и фамилната терапия дават възможност семейството или отделният индивид да предприемат сериозни стъпки в направление за така желаната и полезна промяна, както в отделните личности, така и в системата от семейните взаимоотношения като цяло.

Една от целите при групова терапия е да подобрим начина, по който се свързваме с другите, да установим здравословни граници, да се научим да изразяваме своите чувства и да отстояваме своите нужди.

Има групи за зависимост, гняв, личностно развитие, депресия, хронична болка, тревожност, социални умения и други. Тези разнообразни групи са изключително полезни и изследванията показват, че най-голямо подобрение има при клиентите, при които се комбинира индивидуална и групова терапия.

Има няколко разлики между груповата и индивидуалната терапия. Като начало, груповата терапия е с по-достъпна цена. Освен това, груповата терапия се доближава много повече до реалния живот в сравнение с индивидуалната сесия. В една добре водена група може да има полезна конструктивна обратна връзка, изследване и експериментиране, защото членовете на групата се учат един от друг. Още повече, че психотерапевтът може да види как реално клиентът реагира в социални ситуации, вместо да разчита на това, което клиентът твърди в сесия.

Групите помагат на хората да научат повече за себе си и да подобрят своите отношения с другите.

Смятам, че груповата терапия е изключително полезна не само заради помощта, която хората получават, но и заради възможността да наблюдават другите и да получават обратна връзка от членовете на групата за собствените им проблеми.

Груповият формат, макар и да не осигурява индивидуално внимание на всеки отделен случай, има доста предимства. Най-значимото е, че пациентите получават мигновена обратна връзка, включваща разбиране, съчувствие, много гледни точки, съвети и напътствия от хора със сходни на техните проблеми.

В днешното забързано и напрегнато ежедневие, не е изненадващо, че служителите на големи фирми и организации имат проблеми със стрес свързан с работата им, както и лични проблеми, които им се отразяват на работния процес. Тези проблеми могат да се отразят върху изпълнението на задълженията на служителите, като например намалена продуктивност, завишено отсъствие, конфликтни отношения с колеги.

Как могат компаниите да помогнат на техните служители да поддържат доброто си ментално здраве и благосъстояние?

Едно от най-ефективните решения, в тези случаи, е фирмата/организацията да включи в структурата си опцията за психологично консултиране, като грижа за служителите си.

Психологичното консултиране за служители, често се предлага като част от по-широка програма за грижа за служителите.

Консултацията може да бъде осъществена на място, в офис на компанията или в по-чести случай в кабинета на избрания психолог - място където служителите свободно да дискутират и работят върху проблеми, от всякакво естество, в една защитена среда.

Психологичното консултиране може да бъде краткосрочно (ориентирано към решаване на проблеми) или под формата на терапия, в по-дългосрочен план. Мога да помогна на служителите да изградят нови механизми за справяне с проблемите, да развия техни качества, като комуникация, soft-skills, и др, както и да придружа всеки един по пътя му за справяне с тежки лични преживявания.

Онлайн консултациите с хипнотерапевт са алтернатива на психологическото консултиране. Насочени са към хора, които имат вътрешни затруднения и нужда да споделят какво ги тревожи, но се притесняват да посетят терапевт или са в далечно населено място.

Целта на онлайн консултацията е да се обсъдят различни гледни точки, когато човек не може да се справи сам – има конфликти в социалната среда, проблеми в работата и семейството, претърпял е загуба на близък човек или има проблем със самочувствието.

Моята цел е да получите подкрепа, обратна връзка, да намалите нивото на стреса и напрежението, или да вземете трудно или важно за вас решение.

  Онлайн терапията има много предимства:
 • спестявате време, защото не необходимо да напускате комфорта на вашия дом или офис, съответно се намалява нивото на тревожност от страна на клиента, разходите за транспорт.
 • работи се при пълна анонимност и конфиденциалност, ако клиентът го изисква.
  Онлайн консултациите с хипнотерапевт са много подходящи за:
 • хора под карантина или хоспитализирани
 • хора от друг град
 • хора, които живеят извън страната, но желаят да говорят на родният си език
 • спешни ситуации, когато трябва да се вземе бързо решение
 • хора, които не се чувстват добре с идеята да посетят кабинета